Hver runde utgjør en forskjell!

Hvert år har Hurdal Verk folkehøgskole et løp for å samle inn penger til de som trenger det mer enn oss. I år går innsamlingen til et bistandsprosjekt i Mongolia. Pengene går til å forbedre levevilkårene for barn med funksjonsnedsettelse og styrke skole- og utdanningsforholdene for nomadebarn som bor på internat i en alder fra 6 - 18 år. Mongoliaprosjektet er støttet av Norad, dette vil si at for hvér krone vi samler inn støtter Norad med ni kroner.